Т. Георгиева

Стоянка Петрова
22.11.2015
Радостина Стаменова
22.11.2015

Т. Георгиева

Божидар Караджов е най-невероятният човек, който съм срещала през живота си.