Г.П. И.

Даниела
22.11.2015
Ивелина
22.11.2015

Г.П. И.

Само едно голямо БЛАГОДАРЯ, Господин Караджов. Вие ме вкарахте в правия път. Направихте ме щастлива. Променихте живота ми.