Трагедията във влака София – Кардам

Какво ще се случи на 21. 12. 2012? Наближава ли края на света? Какво ще ни сполети?
11.11.2014

Трагедията във влака София – Кардам

Караджов има дарбата да ситуира виденията си удивително точно по оста на човешкия календар.

През 2008г той спечели признанието за най-лош пророк, защото 7 месеца по- рано предсказа трагедията във влака София – Кардам.

most-famous-seers