Трагедията във влака София – Кардам

Какво ще се случи на 21. 12. 2012? Наближава ли края на света? Какво ще ни сполети?
11.11.2014
Караджов има дарбата да ситуира виденията си удивително точно по оста на човешкия календар.

През 2008г той спечели признанието за най-лош пророк, защото 7 месеца по- рано предсказа трагедията във влака София – Кардам.

most-famous-seers