Първото пророчество за 2019 г. на феномена Божидар Караджов се сбъдна