Божидар Караджов е включен в елитната класация на 10-те най-известни пророци в света: Засекреченные списки. Битва пророков: 10 главных прогнозов

Най-известният наш пророк предсказа голяма опасност за България до април 2018 г.!
11.03.2020
Божидар Караджов: „Ще имаме икономически ръст, въпреки очакванията на много по-ниски ставки.”
11.03.2020

Божидар Караджов е включен в елитната класация на 10-те най-известни пророци в света: Засекреченные списки. Битва пророков: 10 главных прогнозов